Service

UPS-teknik i Väst AB har många års erfarenhet när det gäller service på ups-system, reservkraft, likriktare och batterier. Via våra serviceteam utför vi årliga kontroller på ca 1.200 st UPS-anläggningar genom serviceavtal. Vi vet att service behövs och lönar sig i längden!

Vi ser till att Ni får en ännu bättre investering

För att säkerställa driften hos ett UPS-system eller reservkraftsanläggning är det viktigt att systemet testas och kontrolleras regelbundet. Även om produkterna är av mycket hög kvalitet och tillverkas i världens modernaste fabriker så behöver systemen omvårdnad när det väl är i drift. Detta för att optimera livslängden och minimera driftstörningar. Vi byter ut t ex fläktar och AC-, DC-kondensatorer på UPS-anläggningar och olja + filter på reservkraft för att minska risken för haveri och problem. Allt enligt tillverkarens rekommendationer.

Att få hjälp när det behövs är viktigt för våra kunder, att ställa upp när det behövs är självklart för oss. Vi har jourverksamhet dygnet runt, året om, vilket innebär att ni alltid kan nå oss för support, felsökning eller reparation. Även kunder utan jouravtal kan få hjälp via vår växel på 0303-15 220.

Vi erbjuder serviceavtal anpassade efter kundens behov, reparationer med kort inställelsetid och snabb reservdelsförsörjning, förebyggande underhåll för säker drift samt utbildning av drift- och underhållspersonal.

Våra servicetjänster

 • Driftsättning
 • Förebyggande underhåll
 • Avhjälpande underhåll
 • Fjärrövervakning via sms/internet
 • Batteri och fläktbyte samt byte av övriga slitdelar
 • Serviceavtal
 • Elkvalitetsmätningar
 • Mätningar och problemanalys
 • Utbildning av drift och underhållspersonal
 • Batteriservice
 • Kapacitetsprov på alla typer av stationära batterier (NiCd och blybatteri)
 • Kommunikationslösningar tex via nätverk

Välj mellan följande serviceavtal eller be om ett anpassat:

Vårt standardprogram heter Basic, Extend och Full med möjlighet till jouravtalstillägg.

  Basic Extend Full Jour
Tillståndskontroll 1 gång/år  
Funktionskontroll 1 gång/år  
Batterikontroll 1 gång/år  
Justeringar och rengöring 1 gång/år  
Fri telefonsupport
(vardagar 07.00-17.00)
 
Rapportskrivning samt skicka rapport till kund  
Fri telefonsupport dygnet runt via journummer
(7 x 24 tim)
     
Garanterad inställelsetid
(på väg till kund senast nästa arbetsdag)
 
Garanterad inställelsetid
(på väg till kund inom 4 eller 8 timmar, 7 x 24 tim)
     
Slitdelar
(tex. fläktar, 3-5 års inbyggda batterier)
   
         
Vid fel på anläggningen Basic Extend Full Jour
Felsökning      
Reparationer      
Resor och uppehälle      
Utbyte av reservdelar      
Reservdelar      

 SupportDriftsättningByteÖvervakningUnderhåll

Servicebroschyrer samt information gällande byte av slitdelar

Det finns även möjlighet att ladda ner servicebroschyrer, avtalsbroschyr samt broschyr för rekommenderade tidsintervaller på slitdelar.