Nickel-cadmium

UPS-teknik tillhandahåller nicd-batterier från Hoppecke. Hoppecke är ett familjeägt företag placerat i Tyskland som har tillverkat batterier sedan 1927. Batterierna håller mycket god kvalitet och driftsäkerhet.

Nicd-batterier passar bäst placerade på batteriställning och i ett batterirum som är anpassat för batterierna. Vid komplettering av tillbehöret Aquagen-ventil så minskar ventilationsbehovet drastiskt samt behovet av att fylla vatten på cellerna. Nicd är inte känsliga för höga rumstemperaturer och det finns ingen risk för avbrott då alla ledare i batteriet består av rostfritt material.

Batterierna har en designad livslängd på > 25 år.


Hoppecke Nicd-batteri FNC

  • Designad livslängd: >25 år
  • Kapacitet: 10-1100 Ah
  • Cellspänning: 1,2V