Vanliga frågor

Vad bör jag tänka på när jag skall köpa en UPS?

 • Hur stor är lasten du skall försörja? Antal kVA / kW? Ett nytt system bör inte belastas mer än ca 70-80% från början. Typ av belastning? Effektbehov över tid?
 • Är lasten 1-fas eller 3-fas? Matande säkringar?
 • Hur lång reservtid önskar jag, dvs hur länge skall UPS:en fungera i batteridrift vid ett strömavbrott?
 • Placering - Behövs ett speciellt utrymme med t ex kyla? Batteriplacering? Håller golvet för batterivikten?
 • Tillbehör - Extern servicebypass för avbrottsfri omkoppling vid t ex service. Övervakning via nätverk eller reläkort?
 • Redundans? Räcker det med en UPS eller finns det behov av redundans? Modulär lösning eller 2 st UPS i parallelldrift?

Vilka olika typer av batterier finns det till UPS?

Blybatterier och nickel-kadmium är det som normalt sett används. Ett blybatteri är ett billigare alternativ och finns i olika modeller och livslängd.

 • Ventilreglerat blybatteri som normalt sett inte avger några gaser.
 • Fritt ventilerat blybatteri används då man önskar en högre säkerhet och bättre livslängd.
 • Nickel kadmium - används då högsta säkerhet och livslängd önskas.
 • Litium batteri - Vid många urladdningar eller när batteritemperaturen är hög (klarar upp till ca 40 grader utan problem)

Vad gör ni med gamla batterier?

Vi skickar alla gamla batterier till återvinning. Blybatterier återvinns via bl a Stena Metall och nicd-batterier skickas tillbaka till fabriken som återvinner gamla batterier.

Hur kan en UPS övervakas?

Det finns reläkort, web/snmp-kort samt modbus-kort till UPS-systemen. Ett reläkort är en potentialfri reläkontakt som skickar ut larm tex summa-, batteridrift- och internt fellarm. Vill man ha mer detaljerad information och även stänga ner servrar automatiskt då rekommenderas övervakning via nätverk med ett web/snmp-kort.
Mod-bus kopplas oftast till fastighetens övervakningssystem och skickar information och data till övervakningssystemet.

Vilka olika livslängder finns det på blybatterier?

 • 3-5 års: Rekommenderat utbyte efter ca 3 år.
 • Longlife: Rekommenderat utbyte efter ca 6-8 år.
 • 10 års: Rekommenderat utbyte efter ca 8 år.
 • +12 års: Rekommenderat utbyte efter ca 10-12 år.
 • Litium: Livslängd >10 år.
 • Nicd: Livslängd >25 år.

Hur påverkas batteriet av värme i batterirummet?

Normal rumstemperatur bör vara 15-25 grader. Då håller batteriet en normal livslängd. En höjning av temperaturen med 10 grader (från normal temperatur) innebär en förkortad livslängd med ca 50%. Dvs har ni ett 10 års batteri i 35 grader varmt rum så innebär detta en livslängd på ca 4 år. Om temperaturen är 45 grader så innebär det en livslängd på ca 2 år. Temperaturen är av yttersta vikt för att få en bra och driftsäker batterianläggning med förväntad livslängd!

Varför rekommenderas driftsättning av UPS?

I samband med köp en större UPS så ingår normalt en driftsättning på plats hos kund. Vid driftsättningen kontrollerar vi att funktionen på UPS är som den är tänkt och att omgivningen är enligt rekommendationerna. Vi kontrollerar även att elinstallationen är korrekt utförd och att batterierna anslutits på rätt sätt samt att dokumentationen är komplett. Vi utbildar de personer som kommer att ansvara för anläggningen, tex hur de läser av driftsvärden, kontrollerar larmer och manövrerar extern bypassbrytare. Allt för att kunna lämna över en driftsäker och trygg anläggning till kund.