Reservkraftaggregat

Reservkraftaggregat är en typ av strömförsörjningssystem som används för att säkerställa strömförsörjning vid långa strömavbrott eller andra nödsituationer. Till skillnad från en avbrottsfri kraft (UPS), som är utformad för att tillhandahålla strömförsörjning under en kortare tidsperiod, genererar reservkraftsystemet energi för att hålla utrustningen igång under längre perioder av strömavbrott.

Reservkraftsystemet är vanligtvis en generator som drivs av en fossildriven motor. Generellt sett används reservkraftsystem på större anläggningar, såsom sjukhus, datacenter, kärnkraftverk och andra viktiga infrastrukturer där en oavbruten strömförsörjning är avgörande för att bibehålla säkerhet och förhindra förlust av data eller skador på utrustning.

Reservkraftsystemet är utformat för att starta automatiskt när huvudströmmen avbryts och sedan automatiskt stängas av när strömmen återvänder. Det är också möjligt att manuellt starta och stoppa reservkraftsystemet vid behov.

 

Reservkraftsaggregat finns i flera olika utföranden, stationära, mobila, container mm. Se vårt utbud här >>

 

Dimensionering av ett reservkraftsystem utgår från en behovsanalys där bland annat effekter, typ av laster och reservtider finns med som grund.

Effekt, olika klasser

Effekten för ett reservkraftaggregat anges i kVA (kiloVoltAmpere) vid cos fi 0,8. Reservkrafteffekten anges fyra olika klasser där PRP är den vanligaste. 

• COP (Continuous Output Power)

En kontinuerlig belastning med 100% under obegränsad tid. Det finns ingen överlastbarhet annat än för frekvensreglering.

 

• PRP (Prime Running Power)

En varierande belastning under obegränsad tid. Det finns en medeleffekt som inte får överskridas, ingen överlastbarhet annat än för frekvensreglering.

     

• LTP (Limited Time running Power)

En varierande belastning under begränsad tid. Denna belastning är tidsbegränsad till maximalt 300 timmar i sträck och maximalt 500 timmar/år.

 

• ESP (Emergency Standby Power)

Lika med LTP men med drifttid begränsad till 200 timmar/år. Det är viktigt att i tekniska beskrivningar ange reservkraftseffekt och koppla den till någon av de fyra effektklasserna.

 

Kategorier för reservkraftaggregat

Reservkraftanläggningar indelas vanligtvis i fyra kategorier. 

• Kategori 1

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionssystem, endast manuell in- och urkoppling med avbrott i strömförsörjningen. (Vanligtvis mobila reservkraftsystem.) 

 

• Kategori 2

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionssystem, kan in- och urkopplas automatiskt med avbrott i strömförsörjningen. (Vanligtvis enkla stationära reservkraftsystem.)

     

• Kategori 3

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionssystem, kan in- och urkopplas automatiskt utan avbrott (blinkfri övergång) i strömförsörjningen. Denna funktion kräver bland annat att reservkraftanläggningen är utrustad med fasningsutrustning för att medge kortvarig (<1 sekund) parallelldrift med distributionsnätet. (Vanligtvis stationära reservkraftsystem.)

 

• Kategori 4

Reservkraftanläggning – normalt matad av ett distributionssystem, avsedd för parallelldrift med distributionsnätet under längre tid än 1 sekund. Reservkraftanläggningen ska kunna in- och urkopplas automatiskt utan avbrott och drivas parallellt med distributionsnätet vilket innebär krav på fasningsutrustning och andra skydd som krävs för en produktionsanläggning. (Vanligtvis större stationära reservkraftsystem.)

Se vårt utbud inom reservkraft >>