Ett reservkraftsystem är oftast uppbyggt av ett reservkraftsaggregat (dieselaggregat) samt en UPS-anläggning enligt följande:
Denna animation visar vad som händer med belastningen vid olika typer av nätstörningar. Varje sekvens är ca 10 sekunder.