Olika typer av anslutningskontakter

IEC C13
Apparatkontakt
1-fas 230V max 13A

IEC C14
Apparatkontakt
1-fas 230V max 13A

IEC C19
Apparatkontakt
1-fas 230V max 16A

IEC C20
Apparatkontakt
1-fas 230V max 16A

CEE 1-fas 16A
230V

CEE 3-fas 16A
400V