Teknisk information

 

Reservkraft

Reservkraft är en typ av kraftgenereringssystem som används för att säkerställa kontinuerlig strömförsörjning till viktiga eller kritiska system under strömavbrott eller andra störningar i elnätet. Reservkraftsystem kan inkludera generatorer, UPS-enheter, batteribackup eller andra enheter som omedelbart kan aktiveras för att tillhandahålla ström till viktiga system.

 

Avbrottsfri kraft

Avbrottsfri kraft, även känt som UPS (Uninterruptible Power Supply), är en elektrisk apparat som används för att ge en oavbruten strömförsörjning till elektriska enheter vid strömavbrott.
UPS:er är utformade för att lagra elektrisk energi i batterier eller andra energilagringssystem som kan aktiveras omedelbart när strömförsörjningen avbryts. Detta gör det möjligt för enheterna som är anslutna till UPS:en att fortsätta att fungera på en begränsad tid tills den vanliga strömförsörjningen återvänder eller tills de stängs av på ett säkert sätt.
UPS:er används ofta för att skydda känsliga elektroniska enheter, såsom datorer, servrar, medicinsk utrustning, telekommunikationsutrustning och andra viktiga system, från skador orsakade av strömavbrott eller spänningsfluktuationer.

Reservkraftaggregat

Reservkraft är en annan typ av strömförsörjningssystem som används för att säkerställa strömförsörjning vid strömavbrott eller andra nödsituationer. Till skillnad från en avbrottsfri kraft (UPS), som är utformad för att tillhandahålla strömförsörjning under en kortare tidsperiod, genererar reservkraftsystemet energi för att hålla utrustningen igång under längre perioder av strömavbrott.
Reservkraftsystemet är vanligtvis en generator som drivs av en fossildriven motor. Generellt sett används reservkraftsystem på större anläggningar, såsom sjukhus, datacenter, kärnkraftverk och andra viktiga infrastrukturer där en oavbruten strömförsörjning är avgörande för att bibehålla säkerhet och förhindra förlust av data eller skador på utrustning.
Reservkraftsystemet är utformat för att starta automatiskt när huvudströmmen avbryts och sedan automatiskt stängas av när strömmen återvänder. Det är också möjligt att manuellt starta och stoppa reservkraftsystemet vid behov.

 


Denna animation visar vad som händer med belastningen vid olika typer av nätstörningar. Varje sekvens är ca 10 sekunder.