Reservkraftsaggregat

För att skydda mot långa strömavbrott är det rekommenderat att installera ett reservkraftsverk. En UPS ser till att strömförsörja lasten under kortare strömavbrott (transienter samt avbrott upp till ca 1-2 timmar) eller under tiden som generatorn startar. Vid långa strömavbrott är kombinationen UPS och dieselaggregat en bra lösning för att bli helt oberoende av elnätets leverans och kvalitet.

UPS-teknik levererar små bensin och dieselaggregat för 1-10kVA (1-fas/3-fas) samt större generatoraggregat för 10kVA till 3MVA (3-fas).

Kompletta system inkl tank, avgassystem, styrenheter, automatik och nätväljare.


Mobila aggregat

 • Ljuddämpade
 • Väderskyddade
 • Robusta och driftsäkra
 • Manuell drift eller helautomatisk drift
 • Bärbara alt trailerbaserade
 • Olika anslutningsmöjligheter


Öppna aggregat

 • För fast installation i byggnad
 • Robusta och driftsäkra
 • Manuell drift eller helautomatisk drift
 • Ramtank eller separat tank


Semimobila aggregat Canopy / Container

 • Ljuddämpade
 • Väderskyddade
 • Robusta och driftsäkra
 • Plåtöverbyggnad
 • Modulära
 • Stöldsäkrade
 • Plug and playlösning
 • Manuell drift eller helautomatisk drift