Batterilagringssystem (ESS)

Ta kontroll över din elanvändning! Med ett batterilagringssystem, Energy Storage System (ESS), får du ett system där du kan lagra och styra över den energi som du producerar och förbrukar. Det är förenklat ett litiumbatteri som kan lagra och leverera energi fram och tillbaka till el-nätet.

 

 

 

ESS Containerlösning

 

ESS kompaktlösning.

Smart effektanvändning

Styr batteriet efter ditt effektbehov. Vid hög förbrukning används batteriet och vid låg förbrukning laddas batteriet.

Det betyder att man tex kan ladda på natten när el-priset är lågt och sedan antingen försörja sin egen förbrukning eller leverera tillbaka till elnätet till ett högre pris på dagen.

 

 

 

Effektutjämning  "plana ut kurvan"

Du kapar dina effekttoppar och får ett jämnare effektuttag. Detta gör det möjligt att byta till en mindre nätsäkring och därmed mindre nätavgifter. Har din nätleverantör effekttariff blir även kostnaden lägre med kapade effekttoppar.

Frekvensmarknaden

Anmäl dig till frekvensmarknaden där du kan sälja och leverera stödtjänster som FCR (Frequency Containment Reserve), FFR (Fast Frequency Reserve) och FRR (Frequency Restoration Reserve) till Svenska Kraftnät.

 

 

 

Solceller

Skapa ditt egna hybridkraftverk genom att ansluta solceller. Med solceller producerar du egen grön el, blir mindre beroende av marknadens prissvängningar och säkrar upp elpriset under många år framöver.  

Ödrift / reservkraft

Säkerställ din elförsörjning i krissituationer och vid strömavbrott. Vid nätbortfall växlar systemet automatiskt över till batteridrift och försörjer din last. Med anslutna solceller / dieselgenerator förlängs reservtiden i ödrift.

 

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på  eller 0303 - 152 20.

Intresseanmälan >>