Stationära reservkraftaggregat

Kontakta Mikael Sjörén

Stationära reservkraftaggregat

  • För fast installation i byggnad
  • Robusta och driftsäkra
  • Manuell drift eller helautomatisk drift
  • Ramtank och/eller separat tank