Övervakning - styrning UPS

Övervakning och styrning av en UPS-anläggning är viktigt för att säkerställa funktionen. Här följer ett avtal produker för övervakning och kontroll av system. Kontakta oss gärna för frågor eller andra typer av lösningar.


WEB/SNMP-kort

Övervakning med möjlighet till automatisk nedstängning av servrar. 

Web/snmp-kortet kommunicerar via SNMP eller web-gränssnitt och kan övervaka belastning, in- och utspänningar, batterispänning, temperatur mm. i realtid.

Det finns även möjlighet att skicka epost eller traps via SNMP vid tex batteridrift eller andra fel.

Säker kryptering med bla HTTPS och SNMPv3


Reläkort

Reläkort för övervakning av UPS via potentialfria reläutgångar.