Övervakning - styrning UPS

Övervakning och styrning av en UPS-anläggning är viktigt för att säkerställa funktionen. Här följer ett avtal produker för övervakning och kontroll av system. Kontakta oss gärna för frågor eller andra typer av lösningar.


Netagent WEB/SNMP-adapter

Netagent erbjuder övervakning av de flesta typer av 1-fas och 3-fas UPS:er. Netagent kommunicerar via SNMP eller web-gränssnitt och kan övervaka belastning, in och utspänningar, batterispänning, temperatur m m i realtid.
Netagent kan även skicka epost eller traps via SNMP vid batteridrift eller andra fel.


Reläkort

Reläkort för övervakning av UPS via potentialfria reläutgångar.