Övervakning - styrning UPS

Övervakning och styrning av en UPS-anläggning är viktigt för att säkerställa funktionen. Här följer ett avtal produker för övervakning och kontroll av system. Kontakta oss gärna för frågor eller andra typer av lösningar.

Kontakta Mattias Eliasson

Netagent WEB/SNMP-adapter

Netagent erbjuder övervakning av de flesta typer av 1-fas och 3-fas UPS:er. Netagent kommunicerar via SNMP eller web-gränssnitt och kan övervaka belastning, in och utspänningar, batterispänning, temperatur m m i realtid.
Netagent kan även skicka epost eller traps via SNMP vid batteridrift eller andra fel.


Reläkort

Reläkort för övervakning av UPS via potentialfria reläutgångar.