Tillbehör batterierBatteriövervakning MMBM-2

  • Kontinuerlig batteriövervakning av batteripack.
  • Spänning 2 eller 12V per mätnod.
  • Temperaturavkänning per block.
  • Display som visar mätvärde och larm.
  • Reläutgång för larm.


Hoppecke Aquagen-ventil

  • Mycket litet underhåll - återför vätskan till batteriet
  • Minimerar ventilationsbehovet
  • Reducerad explosionsrisk
  • Håller hela batteriets livslängd