2016-11-10 - Reservkraftverk
Leverans av 100kVA reservkraft i container

Leverans av reservkraftcontainer till kund i södra Sverige. Effekt 100kVA och tank för 4 dygns driftstid. UPS-teknik levererar en komplett lösning inklusive projektering, markarbete, elinstallation, driftsättning samt support och service.