2016-07-31 - UPS-teknik bygger ut!
Fler kontor och större lager

I höst påbörjas vår stora utbyggnad. Då vi har ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster så kommer vi att anpassa våra lokaler för utökning av verksamheten. Detta gör vi genom att bygga ut antalet kontorsplatser, utöka lager samt bygga en ny verkstad / test-anläggning. Arbetet kommer starta under september månad 2016 och vara klart innan sommaren 2017. Mer information och bilder kommer att publiceras via hemsida och facebook.