2022-06-01 - UPS-teknik 20 år!
I år är det 20 år sedan UPS-teknik i Väst AB bildades!

 

Sedan start har vi hjälpt verksamheter säkra sin strömförsörjning i hela Sverige.