2021-09-24 - UPS
Uninterruptible Power Supply

Vad är en UPS?
 
UPS står för Uninterruptible Power Supply och är en anläggning som tillhandahåller hög elkvalitet oavsett störningar på elnätet. UPS-system används av sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag för att säkerställa driften.
 
Vill du veta mer om UPS och tekniken inom säker strömförsörjning hör av dig. Det finns inget roligare än att prata teknik och klura ut kundspecifika lösningar!