2021-03-19 - Batteritest
Med värmekamera

Vid batteritest använder vi värmekamera som komplement till att mäta batterispänningar för att hitta potentiella problem. I bilden nedan har vi hittat två stycken dåliga batterier.
Vi erbjuder ett brett spann av servicetjänster för att säkerställa funktionen på kunders anläggning!

Våra Servicetjänster