2020-12-11 - Service
Vi vill välkomna och presentera våra senaste tillskott i organisationen!

Vi vill välkomna och presentera våra senaste tillskott i organisationen! Claes förstärker vår serviceorganisation på UPS-teknik och Bengt är anställd på vårt systerbolag Energiteknik som solcellstekniker.