2020-05-02 - Batteriövervakning

I veckan driftsattes ett Batscan system för övervakning av ett redundant UPS system på ett sjukhus. För att vara säker på att batteriet fungerar krävs ett separat batteriövervakningssystem som kan ge larm så snart det blir något fel. Larmsignalen för batterifel används på samma sätt som larmet från UPS'en för att meddela berörda användare när strömförsörjningen inte längre kan garanteras. Läs mer om Batscan övervakning här >>