2020-04-07 - Kundinformation gällande Covid -19

UPS-teknik tillhandahåller produkter och tjänster inom säker strömförsörjning. Vi verkar inom samhällsviktiga funktioner och våra tekniker utför fortsatt sin fältverksamhet. Beredskapen är och kommer att hållas öppen för de kunder som har detta i sitt avtal. Vi gör allt vi kan för att service ska fortlöpa friktionsfritt, men om behov uppstår för omprioritering kommer information. Våra servicetjänster och beredskap är tillgängligt som normalt och har du behov av snabb support, ring service vardagar 010 – 330 46 49. Kontakt med beredskap enl. ditt avtal.   UPS-teknik och samarbetspartners till oss följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19. Vi gör allt vi kan för att bidra till att begränsa smittan så att utsatta grupper skyddas och för att minska hastighet på antal sjuka. Detta innebär att de av oss som har möjlighet arbetar hemifrån samt vi har skärpt rutiner kring städ- och handhygien. Alla icke nödvändiga möten skjuter vi fram eller förlägger som videomöten. Vi tar inte heller emot externa besök på vårt kontor. Alla medarbetare får upprepad information att stanna hemma vid förkylnings- och influensaliknande symtom. Vi är tacksamma om även våra kunder är uppmärksamma på symtomen och stannar hemma vid sjukdom.   Vi hoppas snart att vi kan återgå till ett mer vanligt förhållningssätt där vi kan träffa våra kunder igen!