2020-03-19 - Driftsättning reservkraft

I veckan driftsatte vi ett nytt reservkraftsaggregat som ska säkra driften för ett fjärrvärmeverk. 455 kVA aggregatet är placerat i container och utrustad med bla Volvomotor (steg 3A) och full automatik med blinkfri återgång till nätet, även en toalett fick plats efter önskemål.