2018-09-07 - Leverans reservkraft
Vi har levererat en container till kund utanför Kungälv.

Leverans av reservkraft 275kVA placerat i container till kund utanför Kungälv. En komplett anläggning bestående av en Volvo dieselmotor, Stamford generator och Elcos styrenhet ger bra driftsäkerhet och enkelt handhavande.