2018-05-15 - Reservkraft 385kVA
Containerlösning till kund utanför Stockholm

Leverans och driftsättning av ett reservkraftaggregat på 385kVA i en container till en kund strax utanför Stockholm. Våra duktiga tekniker ser till att anläggningen levereras driftklar och godkänd för användning.