2017-03-13 - Besök från Kehua
Joey från Kehua Tech besöker UPS-teknik

Den 13:e mars hade vi besök av Joey från vår UPS-leverantör Kehua Tech. Vi försöker alltid ha ett årligt möte för att diskutera igenom produkter, marknad och gemensamma aktiviteter. Vi diskuterar förbättningar, önskemål från Kehua, oss och kunder samt får en presentation av nya och kommande produkter. Kehua Tech levererer produkter över hela världen och behovet ser olika ut i olika länder vilket gör att ett möte på plats hos oss i Kungälv uppskattas mycket av både UPS-teknik och Kehua Tech.