2017-03-29 - UPS-teknik fyller 15 år!
I mars månad år 2002 startade UPS-teknik och det skall firas!

År 2002 startade UPS-teknik. Vid starten var det endast en anställd, idag är vi 17 medarbetare. Då hyrde vi ett litet kontor i Kungälv, idag är vi fortfarande kvar i Kungälv men håller till i egna lokaler och håller dessutom på med en stor utbyggnad. Vi kommer att ha festligheter under året och mer information kommer att presenteras via inbjudningar och via hemsidan.

Vi har nu under mars månad fått tillgång till etapp 1 i vår utbyggnad vilket innebär bl a att vår serviceavdelning har flyttat till en ny del av byggnaden. Vi har även fått tillgång till mer allmänna ytor - Kök, konferens och mötesrum. Utbyggnaden är ett stort steg i rätt riktning för vår verksamhet och ger oss ännu bättre möjligheter att utöka verksamheten på ett bra sätt.

Vi har även startat upp den första etappen i vår solcellsanläggning. När hela solcellsanläggningen är i drift då kommer vi att vara självförsörjande på elenergi till ca 80% vilket är ett naturligt steg i vårt miljöarbete. Dessutom fungerar anläggningen som demo och testanläggning för våra solenergiprodukter.